ieem logo

НН ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

Instlogo fblogo НЛТУ України

upcomingeventsAutumn semester: 14.09-19.12 Теоретичне навчання | 19-31.10 1МК  | 07.12-19.12 2МК | 21-31.12 СК
Spring semester: 25.01-08.05 Теоретичне навчання | 09-20.03 1МК  | 19.04-08.05 2МК | 08-30.06 СК
З 9 березня освітній процес здійснюватиметься виключно в дистанційному режиміПриймання відвідувачів дирекції 1345-1430

Що таке екологічна економіка і менеджмент?

ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА (Ecological Economics):
1) світоглядна навчальна дисципліна, яка вивчає причинно-наслідкові взаємозв’язки і залежності між економічною (господарською) та екологічною (природною) системами, шляхи подолання споконвічних еколого-економічних протиріч;
2) трансдисциплінарний науковий напрям, який інтегрує закони економіки, екології, біології, термодинаміки, етики, ін. природничих та соціальних наук з метою запровадження екологічно, економічно і соціально ефективного способу господарювання;
3) екологічно безпечний спосіб господарювання, який забезпечує досягнення високих економічних і соціальних результатів одночасно із захистом та поліпшенням якості природного життєвого середовища, раціональним використанням і відтворенням природних ресурсів. Усі три значення терміна Е.е. відображають триєдину мету: підвищення якості природного довкілля, ефективності використання й відтворення природних ресурсів, рівня добробуту людей на засадах сталого розвитку. Близькі за сутністю (еквівалентні) поняття – «природна економіка», «зелена економіка», «синя економіка» та ін.
 
МЕНЕДЖМЕНТ (Management) – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Найкращі студенти ІЕЕМ

 

e00 18 e02 18 e01 18 o01 o02 o03 m01 m02 m03 ek01 ek03 
best students

Статистика

Кількість студентів: 800
денна 429, заочна 371
бюджет 310, контракт 490
Найстарший 05/05/1956 (ЕКз-61)
Наймолодший 07/12/2001 (ЕК-11)

statistic

GREEN Blue Orange BACK TO TOP