НН ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУНЛТУ України


79057. м. Львів, вул. Ген.Чупринки, 105, к 502, Пн-Пт, 8:30-17:30. Тел:+38(032) 258 42 23  Офіційна група на ФБ
UA23/11 Вчена рада (1430, ауд.505) ::: 04-17.12 (2 тижні) 2-ий модульний контроль ::: 18.12-07.01 (3 тижні) Семестровий контроль ::: 08-28.01 (3 тижні) Канікули
Місія ІЕЕМ — наукове обґрунтування процесів екологізації економіки і всіх сфер життя суспільства, підготовка висококваліфікованих фахівців, компетентних у питаннях втілення вимог сталого розвитку в економічну діяльність.
Dynka P.K.
Директор інституту — к.е.н., доцент Динька Павло Кузьмович.
Заступниками директора ІЕЕМ працюють перспективні науковці та висококваліфіковані викладачі к.е.н., доцент В.С. Дудюк та к.е.н., доцент О.М. Адамовський.
Навчально науковий Інститут екологічної економіки і менеджменту (ІЕЕМ) утворено 1.03.14 шляхом об'єднання Інституту екологічної економіки та економічного факультету.
Навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу інституту координує Вчена рада інституту (голова — к. е. н., доцент П. К. Динька). Планування науково-методичної роботи, розроблення практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення здійснює Науково-методична рада ІЕЕМ (голова — к. е. н., доцент О. В. Врублевська).
Вчена рада та дирекція активно співпрацюють зі Студентською радою інституту (голова Б.Я. Геник), профспілковою організацією працівників інституту (голова профбюро — к.е.н., доцент І.І. Дідович) та профспілковою організацією студентів (голова профбюро — А.О. Буймістер).
Ефективну роботу дирекції щодо організації навчального процесу забезпечують диспетчери Р.М. Бараняк, Н.В. Джигора, Н.В. Міщишин. 
Інститут успішно готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів у чотирьох галузях знань:
 • Менеджмент і адміністрування: освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) «бакалавр» — напрям підготовки «Менеджмент» за варіативними спрямуваннями «Менеджмент лісогосподарських та деревообробних організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент туристичної діяльності»; ОКР «спеціаліст» і «магістр» спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • Природничі науки: ОКР «бакалавр» — напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; ОКР «спеціаліст», «магістр» — спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • Економіка та підприємництво: — ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», напрями підготовки «Облік і аудит», «Економіка підприємства»; ОКР «спеціаліст» — «Облік і аудит»;
 • Специфічні категорії: ОКР «магістр» — спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів».
До складу ІЕЕМ входять вісім кафедр, у тому числі шість випускних:
 • екологічної економіки (к.геогр.н., доцент І.І. Дубович), 
 • менеджменту організацій і адміністрування (д. е. н., професор І. М. Синякевич),
 • економіки підприємства (д. е. н., професор Г. С. Шевченко),
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (д. е. н., професор Т. Ю. Туниця),
 • обліку і аудиту (д. е. н., професор П. М. Гарасим),
 • екології (д. с.г. н., професор Л. І. Копій),
 • економічної теорії (к. е. н., доцент Л. В. Рібун), 
 • вищої математики (д. т. н., професор М. М. Стадник).
Навчальний процес забезпечує висококваліфікований викладацький колектив: дев'ять докторів наук (професорів), шістдесят доцентів (кандидатів наук), семеро старших викладачів і шість асистентів, а також двадцять навчальнодопоміжних працівників.
dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.

Найкращі студенти ІЕЕМ

kamacka vysocka vasyliv pylypchuk n seneta 
parashchak shalavylo lysyshyn rysyn zybyk
nadych sheva 2016 lucak best3
beststudents

Статистика

Кількість студентів: 816
денна 536, заочна 280
бюджет 473, контракт 343
Найстарший 01/06/69 (МЗЕДз-51)
Наймолодший 19/12/99 (ЕКз-11)

statistic

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Банківські реквізити

Sellers

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Конференції

 • Аспірантура

Коли викладач надто складно пояснює...

picture

2017 02 hs 2017 02 bup

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP