НН ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУНЛТУ України


79057. м. Львів, вул. Ген.Чупринки, 105, к 502, Пн-Пт, 8:30-17:30. Тел:+38(032) 258 42 23  Офіційна група на ФБ
upcomingevents24.10 Вчена рада | 02.09-15.12 Теоретичне навчання | 14-27.10 1МК  | 02-15.12 2МК | 16-29.12 СК
Місія ІЕЕМ — наукове обґрунтування процесів екологізації економіки і всіх сфер життя суспільства, підготовка висококваліфікованих фахівців, компетентних у питаннях втілення вимог сталого розвитку в економічну діяльність.
Dynka P.K.
Директор інституту — к.е.н., доцент Динька Павло Кузьмович.
Заступниками директора ІЕЕМ працюють перспективні науковці та висококваліфіковані викладачі к.е.н., доцент О.М. Адамовський та к.е.н., доцент В.С. Дудюк.
Навчально науковий Інститут екологічної економіки і менеджменту (ІЕЕМ) утворено 1.03.14 шляхом об'єднання Інституту екологічної економіки та економічного факультету.
Навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу інституту координує Вчена рада інституту (голова — к. е. н., доцент П. К. Динька). Планування науково-методичної роботи, розроблення практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення здійснює Науково-методична рада ІЕЕМ (голова — к. е. н., доцент С.О. Козловський).
Вчена рада та дирекція активно співпрацюють зі Студентською радою інституту (голова Б.Я. Геник), профспілковою організацією працівників інституту (голова профбюро — к.е.н., доцент І.І. Дідович) та профспілковою організацією студентів (голова профбюро — А.О. Буймістер).
Ефективну роботу дирекції щодо організації навчального процесу забезпечують диспетчери Р.М. Бараняк, Н.В. Джигора, Н.В. Міщишин. 
Інститут успішно готує бакалаврів та магістрів у чотирьох галузях знань:
 • 101 Екологія;
 • 051 Економіка (спеціалізація: економіка довкілля і природних ресусрів, економіка підприємства);
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент (спеціалізації: менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму).
До складу ІЕЕМ входять сім кафедр, у тому числі шість випускних:
 • екологічної економіки (к.геогр.н., доцент І.І. Дубович), 
 • менеджменту організацій і адміністрування (к. е. н., доцент А.А. Головко),
 • економіки підприємства (д. е. н., професор Г. С. Шевченко),
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (к. е. н., доцент М.Е. Матвеєв),
 • обліку і аудиту (д. е. н., професор П. М. Гарасим),
 • екології (д. с.г. н., професор Л. І. Копій),
 • економічної теорії (к. е. н., доцент Л. В. Рібун).
Навчальний процес забезпечує висококваліфікований викладацький колектив: дев'ять докторів наук (професорів), шістдесят доцентів (кандидатів наук), семеро старших викладачів і шість асистентів, а також двадцять навчальнодопоміжних працівників.

Найкращі студенти ІЕЕМ

 

e00 18 e02 18 e01 18 o01 o02 o03 m01 m02 m03 ek01 ek03 
beststudents2019 2

Статистика

Кількість студентів: 800
денна 429, заочна 371
бюджет 310, контракт 490
Найстарший 05/05/1956 (ЕКз-61)
Наймолодший 07/12/2001 (ЕК-11)

statistic

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Банківські реквізити

dyrekcia

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Конференції

 • Аспірантура

Коли викладач надто складно пояснює...

picture

2017 02 hs 2017 02 bup

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP