НН ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУНЛТУ України


79057. м. Львів, вул. Ген.Чупринки, 105, к 502, Пн-Пт, 8:30-17:30. Тел:+38(032) 239 27 23  Офіційна група на ФБ
UA24/08 День Незалежності (вихідний) ::: 04/09 Посвята у студенти та початок теоретичного начання ::: 07/09 Конференція трудового колективу НЛТУ ::: 04/09-17/12 Теоретичне начання :::
Відповідно до Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у НЛТУ України вибір студентами вибіркових навчальних дисципілн здійснюється на підставі електронних анотацій, розміщених на сайті. Додаток 1   Додаток 2
Мінімальна кількість студентів, з яких формують групу для вивчення вибіркової дисципліни становить 10 осіб для бакалаврського і 5 - для магістерського рівнів.
Перелік вибіркових навчальних дисциплін:

Осінній семестр:

Бакалавр

Група
Дисципліна 1 або
Дисципліна 2 
073 Менеджмент
МЗЕД-1 Екологія (20) Соціоекологія
  Основи економічної теорії (20) Історія економічних вчень
М-21
Екологічна економіка (13) Sustainable Development (10)
М-22 Екологічна економіка (17) Sustainable Development (7)
М-3 Системи технологій лісогосподарського виробництва (19) Технологія деревинних композиційних матеріалів
  Технологія лісопромислового виробництва (19) Технологія деревообробки
  Економіка праці лісогосподарських підприємств (19) Економіка праці деревообробних підприємств
  Організація виробництва лісових підприємств (19) Організація виробництва деревообробних підприємств
МЗЕД-3 Технологія лісопромислового виробництва Технологія деревообробки (19)
  Технологія деревинних композиційних матеріалів (19) Системи технологій лісогосподарського виробництва
  Поглиблене вивчення іноземної мови (9) Іноземна мова 2 (10)
М-4 Планування на лісових підприємствах (15) Планування на деревообробних підприємствах (7)
МЗЕД-4 Економіка природокористування Екологічна статистика (21)
  Поглиблене вивчення іноземної мови (10) Іноземна мова 2 (11)
051 Економіка підприємства
ЕП-21 Національна економіка (6) Державне та регіональне управління 
ЕП-31 Основи теорії систем і системного аналізу (14) ЕММ в управлінні та економіці
  Екологічна економіка (14)
Економіка природокористування
  Основи наукових досліджень (14) Господарське законодавство
ЕП-41 Податкова політика (16) Місцеві бюджети
ЕПс-11 Основи наукових досліджень (9) Господарське законодавство
  Екологічна економіка (9) Економіка природокористування
  Основи теорії систем і системного аналізу (9) ЕММ в управлінні та економіці
ЕПс-21 Податкова політика (11) Місцеві бюджети
071 Облік і аудит
ОА-21 Системи технологій 1 (6) Системи технологій 2 
ОА-31 Інвестування Місцеві бюджети (10)
  Фінансове право (10) Господарське право
ОАс-21 Облік за міжнародними стандартами (12) Облік природоохоронної діяльності в умовах сталого розвитку
  Еколого-економічний аналіз (12) Екологічне страхування
101 Екологія
ЕК-21 Зоологія (13) Аналітична хімія (7)
  Геодезія, картографія і кадастр Економіка землекористування (20)
  Генетика Екологічний туризм (20)
  Будівельна екологія (20) Міське комунальне господарство
  Політологія (20) Релігієзнавство
ЕК-31 Захист рослин Біорегуляція екосистем 
ЕК-41 Геоінформаційні системи (11) Аналіз стану лісових екосистем (12)
 

Магістр 

 Група
Дисципліна 1 або
Дисципліна 2 
073 Менеджмент  
МЗЕД-51м
Ділова іноземна мова 1 (7)
Ділова іноземна мова 2
  Управління митною діяльністю (7) Бюджетування ЗЕД підприємства
  Товарна номенклатура ЗЕД (7) Інноваційні технології в міжнародному туризмі
051 Економіка підприємства
ЕП-61м Екологічна статистика Кластерний аналіз у лісовому секторі (9)
  Екологічна стандартизація та сертифікація (9)
Екологічний аудит
  Екологічне право Екологічна політика (9)
071 Облік і аудит
ОА-51м Екологічна політика (10) Екологічний маркетинг (англ.) 
101 Екологія  
ЕК-51м Управління та поводження з відходами Екологічна паспортизація
  Геофізика екосистем Інтелектуальна власність
ЕК-61м Екотоксикологія і екотрофологія(6) Грунтова мікробіологія (7)
  Лісова та екологічна політика (7) Інтегрований еколого-екномічний облік (6)
  Колоїдно-хімічні основи охорони довкілля (6) Лісовідновлення та лісорозведення (7)
  Ділова іноземна мова (6) Кадастр природних ресурсів (7)
051 Економіка довкілля і природних ресурсів
ЕКО-51м Прикладний екологічний маркетинг (15) Менеджмент сталого сільського господарства
  Екологія (12) Основи економіки (3) або ІТ еколого-економічних досліджень (9)
  Економіка сталого туризму (11) Sustainable Development (4)
ЕКО-61м Методологія наукових досліджень (8) Academic Writing (8)
  Економіка та менеджмент сталого л/г (6) Лісова політика (10)
 

Весняний семестр:

Бакалавр

Група
Дисципліна 1 або
Дисципліна 2 
073 Менеджмент
МО-11
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія ймовірностей і випадкові процеси (0)
МЗЕД-1
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія ймовірностей і випадкові процеси (0)
М-21
Податкова політика (18)
Теорія економічного аналізу
М-22
Податкова політика (20)
Теорія економічного аналізу
М-3
Екологічна статистика (19)
ЕММ планування і управління
 
Рекреаційний менеджмент (19)
Внутрішньо-економічний механізм підприємства
 
Менеджмент недеревних ресурсів лісу (19)
Технологія меблевого виробництва
МЗЕД-3
Поглиблене вивчення іноземної мови (9)
Іноземна мова 2 (10)
 
Менеджмент недеревних ресурсів лісу (19)
Технологія меблевого виробництва
М-4
Податкова політика
Страхування (21)
 
Етика ділового спілкування
Основи ділового протоколу (21)
МЗЕД-4
Валютно-фінансовий механізм (21)
Податкова політика
 
Поглиблене вивчення іноземної мови (10)
Іноземна мова 2 (11)
 
Етика ділового спілкування
Основи ділового протоколу (21)
051 Економіка підприємства
ЕП-21 Економіка природокористування  (0) Екологічна економіка (5)
ЕП-31 Підприємництво і бізнес-культура (14) Теорія організацій (0)
  Страхування (14)
Аудит (0)
ЕП-41 Економічний механізм діяльності підприємств (16) Антикризове управління (0)
ЕПС-11 Національна економіка (0) Державне та регіональне управління (9)
  Підприємництво і бізнес-культура (9) Теорія організації (0)
  Страхування (9) Аудит (0)
ЕПС-21 Економічний механізм діяльності підприємств (0) Антикризове управління (11)
071 Облік і аудит
ОА-21 Підприємництво і бізнес-культура (0) Національна економіка (6)
ОА-31 Підприємництво і бізнес-культура Логістика
  Бізнес-планування (9) Екологічне страхування (0)
ОАС-11 Місцеві фінанси (0) Інвестування (13)
101 Екологія
ЕК-21 Основи психології та педагогіки Основи педагогічного виховання
  Рекреаційні ресурси Біорегуляція мікробно-росилинних систем
  Захист рослин Біорегуляція екосистем
ЕК-31 Sustainable Development (10) Аерокосмічні методи в екології (10)
  Захист рослин (19) Біорегуляція екосистем (0)
ЕК-41 Рекреаційні ресурси (23) Біорегуляція мікробно-рослинних систем
  Екологія транспорту (23) Еконанотехнології
ЕКС-11 Соціоекологія (6)  
  Основи сталого розвитку лісової галузі (6) Геоінформаційні системи
ЕКС-21 Екологія транспорту (6) Еконанотехнології (0)
 

Магістр 

 Група
Дисципліна 1 або
Дисципліна 2 
073 Менеджмент  
МО-51м
Екологічне право (11)
Методологія і організація наукових досліджень (0)
 
Управління мисливським господарством (11)
Економетрія фінансових ринків (англ.) (0)
 
Міжнародна екологічна політика (11)
Екологічна політика (0) (англ.)
 
Інтегрований еколого-економічний облік (11)
Інтегрований еколого-економічний облік (0) (англ.)
МЗЕД-51м
Міжнародне інвестування та управління інноваціями (7)
Менеджмент міжнародної туристичної діяльності (0)
 
Митні платежі та митна експертиза товарів (7)
Міжнародний туристичний бізнес та організація туризму на територіях лісового фонду (0)
 
Сучасна макроекономічна політика країн світу (англ. мов) (7)
Стратегічне планування та аналіз світових ринків (англ. мов.) (0)
071 Облік і аудит
ОА-51м Санаційний аудит (7) Екологічний аудит (0)
  Еколого-економічний аналіз (0) Екологічна статистика (7)
101 Екологія  
ЕК-51м Гідрологічна і захисна роль лісу (15) Управління водозборами (0)
  Лісомеліорація девастованих ландшафтів (8) Аероекологія (7)
051 Економіка довкілля і природних ресурсів
ЕКО-51м
Product design and LCA (англ.)
Стале промислове виробництво
dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.

Найкращі студенти ІЕЕМ

kamacka vysocka vasyliv pylypchuk n seneta 
parashchak shalavylo lysyshyn rysyn zybyk
nadych sheva 2016 lucak best3
beststudents

Статистика

Кількість студентів: 816
денна 536, заочна 280
бюджет 473, контракт 343
Найстарший 01/06/69 (МЗЕДз-51)
Наймолодший 19/12/99 (ЕКз-11)

statistic

Старостати:

o 1355 в ауд.505, к.1
18 вересня
starosta
GREEN Blue Orange BACK TO TOP